Tävlingsreglemente

Cupen är sanktionerad av Medelpads Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet.
§ 1. Spelregler.
GIF Sundsvall Cup spelas enligt FIFA:s regler i tillämpliga delar och Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser för 5-manna (P9), 7-manna (P10-P15 samt ParaTrophy). Benskydd är obligatoriskt.
§ 2. Tävlingsform.
Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen i P13 - P15 avgörs efter
poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Mest antal gjorda mål.
3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika. 4. Lottning
Slutspel.
P9 – P12:
I klasserna P9-P12 år spelas gruppspelsmatcher utan resultat redovisning. Avslutningsmatcher spelas efter
Gruppspel, ingen segrare koras. Laget är garanterat 4 matcher under cupen.
P13 – P15:
Slutspel och segrare koras i respektive klass. Vid lika resultat i slutspelet avgörs matchen direkt med straffläggning, tre straffar vardera med olika straffläggare på varje straff. Är resultatet fortfarande lika slås en straff i taget d.v.s. sudden straffar tills avgörande fälls och samma spelare får slå den igen flera ggr, om man så vill tills ett avgörande fälls.
§ 3. Matchtid Alla matcher spelas 1x25 min.
§ 4. Antal spelare och avbytare Ett lag får använda obegränsat antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.
§ 5. Laguppställning Alla lag skall lämna en laguppställning över de spelare som kommer att deltaga i laget under turneringen. Samtliga spelare skall anges med personnummer. Laguppställningen inlämnas senast en timme innan lagets första match spelas och laguppställningen lämnas digitalt på www.gifsundsvallcup.se
§ 6. Dispenser Två överåriga spelare beviljas automatiskt dispens för varje match. De får dock maximalt ha ett års överårighet. Om truppen innehåller fler överåriga spelare än två får endast två användas samtidigt på planen inkl. målvakt.
§ 7. Domare Samtliga matcher döms av utbildade domare.
§ 8. Tävlingens jury Tävlingsjury är Cecilia Helgsten och Peter Karlsson (GIF Sundsvall) och domaransvarig från Medelpads fotbollsförbund.
§ 9. Protester och bestraffningar Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match för att behandlas. Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA's reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd. Utvisningar: Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej. Grova utvisningar rapporteras till respektive lags fotbollsförbund.
Protestkostnad är 500 kr och betalas kontant på plats och återfås om protesten går igenom.

§ 10. Walk over Vid walk over tilldelas motståndaren 3 poäng och 3-0 i resultat
§ 11. Spelplaner Alla matcher spelas inomhus på Nordichallens konstgräsplan.
§ 12. Arrangör GIF Sundsvall är arrangör.
§ 13. Ordningsföreskrifter skola och hotell
Skola:
Inkvartering på skola kan ske från 18:00 fredagen den 18/1 och skolan måste lämnas senast 14:00 söndagen den 20/1. Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.
På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse. Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna.
Tystnad gäller på skolan 23.00–06.00
Brandsäkerhet: Rökning är förbjuden inne i skolan, allmänna lokaler och matsal. Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalar och korridorer. Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.
Hotell: Respektive hotells föreskrifter gäller.
§ 14. Försäkringar och ansvar Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. GIF Sundsvall Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.
VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDESAKER ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN ELLER I OMKLÄDNINGSRUM!

Kommentarer

Scandic First Hotel Strand