Tävlingsregler & bestämmelser


Klassindelning

GIF Sundsvall Cup spelas i Nordichallen på ett mycket fint konstgräs som är nytt sedan december 2017.

 

Matcherna spelas 1x25 minuter!

 

Vi har plats för 80 lag för deltagande i turneringen, samtliga lag är garanterade 4 matcher. (gruppspel och minst en slutspels/avslutningsmatch)

 

P10 födda 2012 eller senare (7 mot 7)

 

P11 födda 2011 eller senare (7 mot 7)

 

P12 födda 2010 eller senare (7 mot 7)

 

P13 födda 2009 eller senare (7 mot 7)

 

P14 födda 2008 eller senare (7mot 7)

 

P15 födda 2007 eller senare 7 mot 7)

 

Para Trophy klass (ej åldersbegränsat)

 

(OBS! Kom ihåg att cupen spelas 2022 och att ni anmäler er till rätt åldersgrupp!)

 

Alla lag måste vara beredda att spela alla cupdagarna med start 15:00 den 14/1 . Den sista finalen ska vara färdigspelad senast 16.00 den 16/1 på söndagen.

 

Disponering av spelare

Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.

 

Dispenser

I klasserna P12, P13, P14, P15 får alla lag ha max två spelare som är ett år äldre på planen samtidigt. Fler överåriga får vara med i lagets trupp.


 Tävlingsform.

Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen i P13 - P15 avgörs efter

poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.

Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1. Målskillnad

2. Mest antal gjorda mål.

3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika. 4. Lottning

Slutspel.

P10 – P12:

I klasserna P10-P12 år spelas gruppspelsmatcher utan resultat redovisning. Avslutningsmatcher spelas efter

Gruppspel, ingen segrare koras. Laget är garanterat 4 matcher under cupen.

P13 – P15:

Slutspel och segrare koras i respektive klass. Vid lika resultat i slutspelet avgörs matchen direkt med straffläggning, tre straffar vardera med olika straffläggare på varje straff. Är resultatet fortfarande lika slås en straff i taget d.v.s. sudden straffar tills avgörande fälls och samma spelare får slå den igen flera ggr, om man så vill tills ett avgörande fälls.

Matchtid

Alla matcher spelas 1x25 min

Domare: Samtliga matcher döms av utbildade domare.


Laguppställning

Alla lag skall lämna en laguppställning över de spelare som kommer att deltaga i laget under turneringen. Samtliga spelare skall anges med personnummer. Laguppställningen inlämnas senast en timme innan lagets första match spelas. 

Regler

GIF Sundsvall Cup spelas enligt FIFA:s regler i tillämpliga delar och Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser för 7 mot 7 (P10-P15 samt ParaTrophy). FÖR ÅLDRAR P13-P15 ANVÄNDS REGLER FÖR 9MOT9.

Spelare / Avbytare

Spelare och avbytare Ett lag får använda obegränsat antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.

Utvisning

Spelare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i turneringen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om eventuell bestraffning. I GIF Sundsvall Cup gäller ej minututvisning.

 Walk over

Vid walk over tilldelas motståndaren 3 poäng och 3-0 i resultat

Spelplaner

 Alla matcher spelas inomhus på Nordichallens konstgräsplan.

 Arrangör GIF Sundsvall är arrangör.

Ordningsföreskrifter skola och hotell

Skola:

Inkvartering på skola kan ske från 18:00 fredagen den 15/1 och skolan måste lämnas senast 14:00 söndagen den 17/1. Det åligger varje lag att grovstäddag sin sovsal före avfärd.

På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse. Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna.

Tystnad gäller på skolan 23.00–06.00

Brandsäkerhet: Rökning är förbjuden inne i skolan, allmänna lokaler och matsal. Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalar och korridorer. Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

Hotell: Respektive hotells föreskrifter gäller.

Protester

Protester och bestraffningar Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match för att behandlas och är betingad med en kostnad om 500 kr som ska betalas samtidigt, om protesten godkänns betalas detta åter. Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA's reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd. Utvisningar: Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej. Grova utvisningar rapporteras till respektive lags fotbollsförbund

. Försäkringar och ansvar Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. GIF Sundsvall Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDESAKER ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN ELLER I OMKLÄDNINGSRUM

Utrustning

Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.

P13/P14/P15 spelar med Bollstorlek 5. P10/P11/P12 spelar med Bollstorlek 4.

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen GIF Sundsvall Cup.

Tävlingens jury Tävlingsjury är Cecilia Helgsten , (GIF Sundsvall) och domaransvarig från Medelpads fotbollsförbund. Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. Lag, vars spelare eller ledare, gör sig skyldig till grovt osportsligt uppträdande, t.ex. rasistiska utlåtande, kommer att uteslutas direkt från cupen.


Klass för funktionsnedsatta

En klass för funktionsnedsatta ingår i GÍF Sundsvall Cup . Klassens tävlingsregler fastställs av GIF Sundsvall Cup tillsammans med Parasportförbund.