Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente GIF Sundsvall Cup 2017

Cupen är sanktionerad av Medelpads Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet.

§ 1. Spelregler. GIF Sundsvall Cup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser för 5-manna P9 och 7-manna P10-P12 samt ParaTrophy, och 9-manna regler på 7-manna plan för P13-P15

§ 2. Tävlingsform.

P13-15

Lagen indelas i grupper om fyra lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1. Målskillnad
2. Mest gjorda mål
3. Resultatet vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning


P9-12

Enligt SvFF regler för åldersgrupperna från den 1/1 2017 (3 kapitlet paragraf 5. Förbud att kora segrare i barntävlingar)

Slutspel.

P9 – P12:

I klasserna P9 – P12 koras ingen slutsegrare. Efter genomfört gruppspel lottas 1:an i en grupp mot 2:an i en annan grupp för en sista match (sk avslutsmatch). På samma sätt lottas 3:an i en grupp mot 4:an i en annan grupp för sin avslutsmatch. Avslutsmatchen kan sluta med oavgjort resultat.

P13 – P15:

Slutspel och segrare koras i respektive klass. Vid lika resultat i slutspelet avgörs matchen direkt med straffläggning, tre straffar vardera. Är resultatet fortfarande lika slås en straff i taget d.v.s. suddenstraffar tills avgörande fälls.

§ 3. Matchtid
Alla matcher spelas 1x25 min.


§ 4. Antal spelare och avbytare
Ett lag får använda obegränsat antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område.


§ 5. Deltagarförteckning
Alla lag skall lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att deltaga i laget under turneringen. Samtliga spelare skall anges med personnummer (tio siffror). Deltagarförteckningen inlämnas senast en timme innan lagets första match spelas.


§ 6. Dispenser
Två överåriga spelare beviljas automatiskt dispens för varje match. De får dock maximalt ha ett års överårighet. Om truppen innehåller fler överåriga spelare får endast två användas per match. En ny laguppställning måste då lämnas in.


§ 7. Domare
Domare från Medelpads domarklubb dömer i samtliga matcher.


§ 8. Tävlingens jury
Tävlingsjury är Cecilia Helgsten (GIF Sundsvall), Peter Karlsson (GIF Sundsvall) och Christer Frisk Domar förbundet.


§ 9. Protester och bestraffningar
Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match för att behandlas. Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA's reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.
Utvisningar: Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.
Grova utvisningar rapporteras till respektive lags fotbollsförbund.


§ 10. Walk over
Vid walk over tilldelas motståndaren 3 poäng och 3-0 i resultat


§ 11. Spelplaner
Alla matcher spelas inomhus på Nordichallens konstgräsplan.


§ 12. Arrangör
GIF Sundsvall är arrangör.


§ 13. Ordningsföreskrifter skola och hotell

Skola:

Inkvartering på skola kan ske från 18:00 fredagen den 20/1 och skolan måste lämnas senast 14:00 söndagen den 22/1. Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse. Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna.

Tystnad gäller på skolan 23.00–06.00

Brandsäkerhet:
Rökning är förbjuden inne i skolan, allmänna lokaler och matsal.
Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalar och korridorer. Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.


Hotell: Respektive hotells föreskrifter gäller.

§ 14. Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. GIF Sundsvall Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.


VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN ELLER I OMKLÄDNINGSRUM

§15
Skruvdobb är tillåtet enl. Sv.FF:s regler fr.o.m. det året spelaren fyller 15 år.

Kommentarer

ABAX Scandic HSB Byberg & Nordin